SLUŽBY

V spolupráci s dlhoročnými profesionálmi vo svojom fachu poskytujeme okrem stavebnej projekcie celý rad služieb súvisiacich s Vašou stavbou, ktoré Vás odbremenia od povinností, ktoré sú dnes pre investorov skôr starosťami navyše.

Informácie Vám poskytneme ohľadne všetkých nasledovných služieb:

-Projekty pozemných stavieb (projekty pre stavebné povolenie, aj realizačné projekty)

-Rozpočty stavieb (pre rôzne potreby investora)

-Stavebný dozor (v oblasti Liptova, Banskej Bystrice a okolia)

-Realizácia stavieb (v spolupráci s firmou de-con s.r.o.)

-Stavebné poradenstvo 

-Inžinierska činnosť (zabezpečenie dokumentov, ktoré budete potrebovať pre stavebné povolenie, ale aj realizáciu stavby)

-Oceňovanie nehnuteľností (v spolupráci so znalkyňou v regióne Liptov)